Nässjö Hembygdsförening

 

Nässjö Hembygdsförening, som är en av de äldsta hembygdsföreningarna i
Jönköpings län, bildades 1916 med metallurg. J.A. Brinell som dess förste ordförande. 

Hembygdsparken har en av länets största samlingar av kulturhistoriska byggnader
och föremål. Sedan 1920-talets början har Nässjö Hembygdsförening här samlat,
 återuppfört och inrett en mängd byggnader. Se vidare under Parken.

 

Känner Du hembygden
älskar Du den!
Älskar Du hembygden
vårdar Du den!

 

 

Nässjö Hembygdsförening, Gränsgatan 36, 571 32 Nässjö
Kontor: 0380-121 80, öppet mån och tor 8,30-12,30 tills vidare, övrigt enl överenkommlse, vaktmästare: 0767-799830.
Plusgiro: 34 21 89-8
Medlemsavgift 150:- för enskild medlem och 200:- för makar.

 

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)